Information från styrelsen

Kommunens tillsynsbesök som var inplanerat i förra veckan fick tyvärr ställas in med kort varsel på grund av sjukdom så det blir till hösten istället. Vi återkommer med datum när vi vet detta. 

Från och med höstterminen så behöver föreningen utse en ny marknadsansvarig till styrelsen. Erika Hoff, som sitter på den posten, lämnar styrelsen då familjen byter förskola. Erika är också IT-ansvarig vid Majblomman så även där behöver en ny förälder utses. Valberedningen kommer att få i uppdrag att ta fram nya kandidater och en ny marknadsansvarig kan röstas in på höststämman och en ny IT-ansvarig kommer att utses så fort som möjligt. Är du intresserad av att jobba i styrelsen eller med IT-ansvaret får du gärna kontakta Annika Linell eller Erika Ekberg i valberedningen.

Styrelsen tackar Erika för ett fantastiskt arbete, både som styrelsemedlem, hemside- och IT-ansvarig. Tack vare Erika har vi nu en mycket fin och modern hemsida. Vi önskar Erika och familjen lycka till framöver!

Glad sommar, hälsningar Styrelsen!

-

-