Fortbildning och kvalitetsutveckling

Wictoria har blivit antagen till Skolverkets fortbildningsprogram för förskolechefer. Utbildningen, som är på 7,5 högskolepoäng,  sträcker sig över två terminer och är åtta heldagar. Fokus i utbildningen ligger på det pedagogiska ledarskapet. och under fortbildningen kommer särskilt fyra aspekter av ledarskapet i förskolan att genomsyra studierna:

  • Vad styrdokumenten säger om förskolechefens verksamhetsansvar och särskilt utpekade ansvar för det pedagogiska ledarskapet.
  • Hur förskolechefen kan ta reda på hur verksamheten stödjer barns utveckling och lärande.
  • Vad som krävs av ledarskapet för att utveckling ska ske och hur kan förskolechefen kommunicera och genomföra förändringar i verksamheten tillsammans med sin personal.
  • Hur förskolechefen kan stödja kollegiala lärprocesser och bidra till personalens kompetensutveckling.
Arbetsmiljöutbildning
Arbetsgivarföreningen KFO anordnar utbildningar i bland annat arbetsmiljö. Målet är att någon i personalen ska gå utbildningen under läsåret. 

 

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-