Förändring av avgifter för förskoleplatsen

Ny taxa från 1 januari 2016
Från den 1 januari 2016 innebär ovan förändring att inkomsttaket höjs från 42 890 kronor per månad till 43 760 kronor per månad. På majblomman innebär det att den nya avgiften gäller från och med betalningen för februari månad.

Den högsta avgiften för barnomsorg höjs från 1287 kronor till 1313 kronor. 
I tabellen nedan ser du avgiften för ett hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 43 760 kronor/månad. 


 
Förskola, pedagogisk omsorg Avgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst  Högsta avgift före 1/1 2016 vid maxtaxa Högsta avgift efter 1/1 2016 vid maxtaxa
Barn 1*  3 % 1 287 kr 1 313 kr
Barn 2  2 % 858 kr  875 kr
 Barn 3 1 %  429 kr  438 kr
 Barn 4  ingen avgift 

 

 

65 % av avgiften från och med det år de fyller 3 år om det är mer än femtontimmar. 
Majblomman följer Kungsbacka kommuns regler för avgifter.

Ni kan enkelt räkna ut er avgift i kommunens e-tjänst, som ni når via följande länk: http://www.kungsbacka.se/Utbildning-och-barnomsorg/Forskola-och-barnomsorg/Avgifter-och-regler/Avgifter/ 
E-tjänsten finns längst ner på webbsidan och ni loggar in med hjälp av ert bankid.
E-tjänsten heter anmäl plats, ändra schema mm för dig med e-legitimation.

Betalning av avgifter
Betalning ska ske senast den siste i varje månad och avgiften betalas alltid i förskott.
Betalning görs alla 12 månader. 

Vänligen betala in till nedan angivet bankgironr och ange ert barns efternamn och månad inbetalningen gäller. Exempelvis: SIEWERS FEB

  • Bankgiro 936-5727


Ni är välkomna att kontakta styrelsen om ni har frågor eller funderingar!

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-