Höstterminen är igång

Nu är höstterminen igång och inskolningen är avslutad. Vår uppfattning är att alla barn och familjer har kommit in i verksamheten på förskolan.

Mycket på gång just nu
På Stora majblomman kommer det att vara ett föräldramöte den 8 september kl. 18-19. Lilla majblomman har föräldramöte senare i höst. Den 9 september blir det fotografering av barnen. Förskolan är stängd den 14 september då personalen har studiedag. De kommer att utbilda sig i barnsäkerhet och första hjälpen och även handla material till förskolan. Trivselgruppen ordnar en föräldradag denna dagen. Alla föräldrar och barn som vill, träffas på Mårtagården/ Mårtaskogen kl 10-13. Alla tar med sin lunch och trivselgruppen fixar eld och aktiviteter. 3 okotber är det gemensam fixardag. Det innebär att en från varje familj ska delta. I anslutning till fixardagen är det föreningsstämma och på kvällen anordnar Trivselgruppen föräldrafest. 

Nya regler
Kommunen har antagit nya regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Föreningen Majblomman följer kommunens regler och riktlinjer. Du kan läsa mer om de nya reglerna på kommunens hemsida (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ett stort tack till alla familjer som deltog i vår kick-off. Trivselgruppen hade som vanligt ordnat en trevlig eftermiddag.

Bästa hälsningar, Styrelsen. 2015-08-31

-

-