Föräldrakooperativ

Föreningen Montessoriskolan Majblomman är ett föräldrakooperativ som startade hösten 1986. Verksamheten bygger på ett aktivt och nära samarbete mellan personal och föräldrar för att ständigt kunna utveckla och förbättra verksamheten. Den pedagogiska verksamheten leds av förskolechefen medan förskolans styrelse består av föräldrar. Vi föräldrar hjälper även till med diverse saker för att personalen skall kunna engagera sig så mycket som möjligt i barnen.

 

Fixardagar och stämma

Samtliga föräldrar samlas på förskolan  2 ggr per år,vanligtvis en lördag under april respektive oktober. Under dessa dagar fixas och åtgärdas saker på förskolan. Fixardagarna avslutas med medlemsstämma där formella beslut fattas.

Tvätt och källsortering

Varje familj har ansvar för tvätt och källsortering 1-2 ggr/termin på stora avdelningen och 2-3 ggr/termin på lilla avdelningen. Källsorteringen är 1-2 bärkassar med återvinning. Tvätt är mindre än 1 bärkasse med handukar mm. som tas hem på fredag och återlämnas följande måndag.

Storstädning

Varje familj är med på ca 1 storstädning per år. Vanligtvis en vardagskväll då 6 st familjer samlas och storstädar förskolan ca 2-3 timmar. Övrig löpande städning sköts av personal på förskolan.

Gräsklippning

Varje familj klipper gräset ca 1 gång per år. Vi familjer klipper endast en begränsad del av gräsmattan (ca 1-2 timmars jobb) de stora ytorna klipps av fastighetsägaren. 

föräldragrupper

Samtliga familjer tillhör någon av föräldragrupperna:
-Inomhusgruppen
-Utomhusgruppen 
-Marknadsgruppen
-Trivselgruppen
-IT-gruppen
-Styrelsen
Dessa grupper sköter de löpande uppgifter som uppstår mellan fixardagarna.

Föräldradagar

Under två studiedagar, en på hösten och en på våren samlas de föräldrar och barn för en gemensam dagsutflykt planerad av trivselgruppen. Detta brukar vara mycket uppskattat och ett bra sätt att lära känna andra föräldrar och barn.